Nguyên tắc trưng cầu ý dân

15/05/2019

Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Việc trưng cầu ý dân cần tuân thủ các nguyên tắc trưng cầu ý dân theo quy định.

Nguyên tắc trưng cầu ý dân được quy định như thế nào? Điều 4 Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 quy định về các nguyên tắc trưng cầu ý dân ở Việt Nam như sau:

“Điều 4. Nguyên tắc trưng cầu ý dân

1. Bảo đảm để Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

(Ảnh minh họa: Nguyên tắc trưng cầu ý dân)

2. Thực hiện nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín khi trưng cầu ý dân.

3. Việc trưng cầu ý dân phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Luật này quy định.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề nguyên tắc trưng cầu ý dân để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop