Những hình thức xử lý kỷ luật có thể áp dụng đối với đoàn viên công đoàn?

11/06/2024

Thưa luật sư, tôi muốn biết là hiện nay theo quy định của pháp luật thì Những hình thức xử lý kỷ luật có thể áp dụng đối với đoàn viên công đoàn? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Chào bạn, về vấn đề đoàn viên công đoàn vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nào? mà bạn đang thắc mắc tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 25 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối với đoàn viên như sau:

“1. Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Không chấp hành và không thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, quyết định, quy định, kế hoạch, chương trình công tác... của công đoàn các cấp gây hậu quả ít nghiêm trọng.

b) Không dự họp 50% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.

c) Không đóng đoàn phí liên tục 6 tháng mà không có lý do chính đáng.

2. Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

a) Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng.

b) Không dự họp 70% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.

c) Không đóng đoàn phí liên tục 9 tháng mà không có lý do chính đáng.

3. Đoàn viên vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng.

b) Không dự họp 90% trở lên số kỳ họp công đoàn trong một năm.

c) Không đóng đoàn phí liên tục 12 tháng mà không có lý do chính đáng.”

Như vậy, đoàn viên công đoàn có vi phạm thì tuỳ vào tính chất, mức độ của hành vi này mà có thể bị áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề có thể áp dụng những hình thức xử lý kỷ luật nào đối với đoàn viên công đoàn? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

bttop