NHỮNG NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN

31/05/2018

Hiện nay, theo pháp luật Việt Nam, pháp nhân gồm hai loại là pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại. Khi thành lập và hoạt động pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. Vậy điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

Điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì? Điều 77 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định như sau:

“Điều 77. Điều lệ của pháp nhân

1. Pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định.

2. Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên gọi của pháp nhân;

b) Mục đích và phạm vi hoạt động của pháp nhân;

c) Trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện, nếu có;

d) Vốn điều lệ, nếu có;

đ) Đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(Ảnh minh họa: Điều lệ của pháp nhân bao gồm những nội dung gì?)

e) Cơ cấu tổ chức; thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác;

g) Điều kiện trở thành thành viên hoặc không còn là thành viên của pháp nhân, nếu là pháp nhân có thành viên;

h) Quyền, nghĩa vụ của các thành viên, nếu là pháp nhân có thành viên;

i) Thể thức thông qua quyết định của pháp nhân; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

k) Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ;

l) Ðiều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề điều lệ pháp nhân theo pháp luật Việt Nam để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop