NỘI DUNG GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP?

10/04/2018

Giấy ủy quyền  đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì?

Chào bạn, về vấn đề nội dung giấy ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(nội dung giấy ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp)

Việc uỷ quyền đại diện và thực hiện uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “uỷ quyền”) phải phù hợp với quy định pháp luật về uỷ quyền tại Phần thứ ba của Bộ luật Dân sự và các quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Việc uỷ quyền phải được thể hiện thành văn bản (giấy uỷ quyền) và phải có nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền;

- Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ quyền (nếu có);

- Phạm vi uỷ quyền, khối lượng công việc được uỷ quyền;

- Thời hạn uỷ quyền (giấy uỷ quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền);

- Ngày ký giấy uỷ quyền;

- Chữ ký (ghi rõ họ tên, chức vụ và con dấu, nếu có) của người đại diện hợp pháp của bên uỷ quyền (và của bên nhận thay thế uỷ quyền, bên nhận tái uỷ quyền, nếu có).

Trên đây là các nội dung tư vấn về đề nội dung giấy ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop