Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự lần hai

29/11/2018

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự lần hai được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn quy định về Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai)

Điều 153. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Luật thi hành án dân sự 2014.     

“1. Ngày, tháng, năm ra quyết định.

2. Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại.

3. Nội dung khiếu nại.

4. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

5. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại.

6. Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

7. Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần quyết định, hành vi bị khiếu nại hoặc buộc chấm dứt thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại.

8. Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật gây ra.”

 Trên đây là các nội dung tư vấn đề quy định Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop