Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

30/09/2020

Công ty tôi không đồng ý với số tiền phạt do cơ quan quản lý thuế nhà nước ấn định và có làm đơn khiếu nại. Vậy luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi có phải nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện không?

Chào bạn, về vấn đề có phải nộp tiền thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra  tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 61 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định:

“1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

(ảnh minh họa: nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện)

2. Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục xử lý đối với trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 60 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiềm chậm nộp, tiền phạt thì người nộp thuế vẫn phải thực hiện nộp đủ số tiền đó cho cơ quan nhà nước trừ trường hợp có quyết định tạm đình chỉ thực hiệm quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề có phải nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop