PHÂN BIỆT BỊ CAN – BỊ CÁO

05/03/2018

Bị can và bị cáo khác nhau như thế nào trong vụ án hình sự?

Chào bạn, về vấn đề phân biệt bị can và bị cáo, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của
Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( phân biệt bị can, bị cáo và bị hại)
Khoản 1 Điều 49 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Bị can trong tố tụng hình sự: Bị can
là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự.
Quyền của bị can (Khoản 2 Điều 49 BLTTHS)
a) Được biết mình bị khởi tố về tội gì;
b) Được giải thích về quyền và nghĩa vụ;
c) Trình bày lời khai;
d) Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
đ) Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy
định của Bộ luật này;
e) Tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa;
g) Được nhận quyết định khởi tố; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp
ngăn chặn; bản kết luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra; quyết định
đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; bản cáo trạng, quyết định truy tố; các quyết định tố tụng
khác theo quy định của Bộ luật này;
h) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố
tụng.
Khoản 1 Điề 50 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định: Bị cáo trong tố tụng hình sự: Bị cáo
là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử.
Quyền của bị cáo (Khoản 2 Điều 50 BLTTHS)
a) Được nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ
biện pháp ngăn chặn; quyết định đình chỉ vụ án; bản án, quyết định của Tòa án; các quyết
định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

b) Tham gia phiên toà;
c) Được giải thích về quyền và nghĩa vụ;
d) Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy
định của Bộ luật này;
đ) Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
e) Tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa;
g) Trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên tòa;
h) Nói lời sau cùng trước khi nghị án;
i) Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án;
k) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố
tụng.
Trên đây là các nội dung tư vấn về phân biệt bị can và bị cáo trong vụ án hình sự để bạn
tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng
liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc
qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà
Nội: 0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop