PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

26/09/2018

Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ Điều 25 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước có quy định việc phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán như sau:

“1. Kiểm toán trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán đã hoàn chỉnh (qua đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thẩm định).

(ảnh minh họa: Phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán)

2. Đơn vị tham mưu được phân công rà soát, kiểm tra và đảm bảo về nội dung, các thủ tục, trình tự lập báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán đúng quy định; soạn thảo công văn gửi báo cáo kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký phát hành.

3. Tổ kiểm toán hoàn thiện thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết phù hợp với báo cáo kiểm toán phát hành, trình Trưởng đoàn kiểm toán soát xét để trình Kiểm toán trưởng ký ban hành.

4. Việc phát hành, gửi báo cáo kiểm toán phải đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định cụ thể của Kiểm toán nhà nước.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề phát hành báo cáo kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop