QUYỀN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

10/04/2018

Công ty tôi sản xuất nước mắm và muốn bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm. Vậy chúng tôi có quyền đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý không?

Chào bạn, về vấn đề quyền đăng ký báo hộ chỉ dẫn địa lý, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( ảnh minh họa: quyền đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý)

Điều 88. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước.

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó.

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ thì công ty bạn không có quyền đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý, mà quyền này thuộc về Nhà nước. Tuy nhiên, thì công ty bạn có thể sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Nếu công ty bạn có tổ chức tập thể đại diện thì họ sẽ thực hiện quyền đăng ký còn không thì cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý đó

Trên đây là các nội dung tư vấn về Quyền đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop