QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ

31/05/2018

Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định.  Và người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú sẽ có các quyền và nghĩa vụ nhất định.

1. Việc quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú:

(1) Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho người sau đây quản lý:

-  Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền tiếp tục quản lý;

-  Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý;

- Đối với tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý; nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý.

(2) Trường hợp không có những người như trên thì Tòa án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

(Ảnh minh họa: Quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú)

2. Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú  được quy định tại Điều 66  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 bao gồm:

(1). Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình.

(2). Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng.

(3). Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Tòa án.

(4). Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Tòa án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

Khi một người quản lý di sản của người vắng mặt tại nơi cư trú sẽ có các quyền nhất định. Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định tại Điều 67  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 bao gồm:

(1). Quản lý tài sản của người vắng mặt.

(2). Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt.

(3). Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop