Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

17/11/2020

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định pháp luật bao gồm những gì? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

Chào bạn về vấn đề quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là gì mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 32 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 có quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

“1. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền sau đây:

a) Thực hiện hoạt động kiểm định theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định;

(ảnh minh họa: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động)

(ảnh minh họa: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động)

b) Từ chối cung ứng dịch vụ kiểm định khi không bảo đảm điều kiện an toàn khi thực hiện hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư;

c) Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hành vi cản trở hoạt động kiểm định;

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có đối tượng đề nghị được kiểm định cung cấp các tài liệu, thông tin phục vụ hoạt động kiểm định.

3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có nghĩa vụ sau đây:

a) Cung ứng dịch vụ kiểm định trong phạm vi, đối tượng được quy định trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định;

b) Thực hiện kiểm định theo quy trình kiểm định;

c) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, bồi thường thiệt hại do hoạt động kiểm định gây ra theo quy định của pháp luật; thu hồi kết quả kiểm định đã cấp khi phát hiện sai phạm;

d) Hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý lĩnh vực theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này và cơ quan quản lý nhà nước về lao động tình hình hoạt động kiểm định đã thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Lưu giữ hồ sơ kiểm định.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền và nghĩa vụ gì để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop