QUYỀN XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

31/05/2018

Hiện nay pháp luật đã có quy định rất cụ thể về việc xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính. Quyền xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính đã được ghi nhận trong Bộ luật dân sự thể hiện sự tôn trọng giới tính của mỗi cá nhân.

Công dân có quyền xác định lại giới tính. Điều 36 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định như sau:

“Điều 36. Quyền xác định lại giới tính

1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

(Ảnh minh họa: Quyền xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính)

Cần phải phân biệt xác định lại giới tính và thay đổi giới tính. Điều 37 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định:

“Điều 37. Chuyển đổi giới tính

Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

Việc xác định lại giới tính được thực hiện khi một cá nhân mà giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác được. Còn chuyển đổi giới tính là việc một cá nhân đã xác định được giới tính ngay từ ban đầu nhưng sau đó muốn chuyển đổi lại giới tính của mình.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề quy định về quyền xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop