SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 69 VỀ XÓA ÁN TÍCH THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

05/03/2018

Tôi có đọc Điều 69 về Xóa án tích được quy định tại Bộ Luật hình sự 20015, có một số
nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Bộ luật 1999, rất mong ban biên tập có thể giải
thích để tôi có thể hiểu rõ hơn.

Chào bạn, về vấn đề xóa án tích, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy
Thành xin tư vấn cho nạn như sau:

( Sống lương thiện để được xóa án tích)
- Bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận khi được Tòa án xóa án tích.
Bổ sung quy định sau: “Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm
nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích”.
- Bỏ trường hợp đương nhiên được xóa án tích đối với người được miễn hình phạt.
Sửa đổi lại nội dung quy định người bị kết án đương nhiên được xóa án tích. Được quy
định cụ thể tại Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015.
- Bổ sung quy định: Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập
nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý
lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định đương nhiên được
xóa án tích.
Trên đây là các nội dung tư vấn về sửa đổi, bổ sung Điều 69 về xóa án tích theo Bộ
Luật Hình sự 2015
để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp
lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật
miễn phí
1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn
Thành
- Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop