THẨM QUYỀN, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC CẤP THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

25/09/2018

Quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ kiểm toán viên nhà nước.

Căn cứ Điều 5 Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước có quy định thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ kiểm toán viên như sau:

“1. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định việc cấp mới, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ và tạm đình chỉ sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

2. Tiêu chuẩn cấp thẻ

Thẻ Kiểm toán viên nhà nước được cấp cho Kiểm toán viên nhà nước được bổ nhiệm vào một trong ba ngạch Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

(ảnh minh họa: thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ kiểm toán viên nhà nước)

3. Các hình thức cấp thẻ gồm:

a) Cấp mới thẻ Kiểm toán viên nhà nước;

b) Đổi thẻ Kiểm toán viên nhà nước;

c) Cấp lại thẻ Kiểm toán viên nhà nước.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thẩm quyền, tiêu chuẩn, hình thức cấp thẻ kiểm toán viên để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop