Thế nào được coi là công ty mẹ?

23/10/2019

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thế nào được coi là công ty mẹ theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về công ty mẹ như sau:

“1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

(ảnh minh họa: thế nào được coi là công ty mẹ)

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”

Theo quy định trên, công ty mẹ là công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần của công ty con; có quyền quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty con.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp bị xử phạt thế nào để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop