THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

27/09/2018

Việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được quy định như nào theo pháp luật hiện hành.

Căn cứ Điều 26 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước có quy định việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán như sau:

“Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán có trách nhiệm:

1. Theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán (gồm cả các kiến nghị chưa thực hiện của các năm trước).

2. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

(ảnh minh họa: theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán)

3. Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: đôn đốc hoặc kiểm tra việc thực hiện; xử lý khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về kết luận, kiến nghị kiểm toán.

4. Báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop