THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC THỜI HẠN

01/06/2018

Việc xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác lập các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức. Vậy thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn được quy định như thế nào?

Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc thời hạn được hiểu như thế nào? Điều 147 và Điều 148 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định về thời điểm bắt đầu thời hạn và kết thúc thời hạn cụ thể như sau:

1. Thời điểm bắt đầu thời hạn

(1). Khi thời hạn được xác định bằng phút, giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm đã xác định.

(2). Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định.

(3). Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó.

(Ảnh minh họa: Thời điểm bắt đầu thời hạn và kết thúc thời hạn được quy định như thế nào?)

2. Kết thúc thời hạn

(1). Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn.

(2). Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn.

(3). Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.

(4). Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn.

(5). Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

(6). Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.

Trên đây là các nội dung tư vấn về quy định về thời hạn trong Pháp luật dân sự 2015 để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop