Thời gian thông báo kết quả tiếp nhận đơn thư của công dân là bao lâu?

20/09/2023

Em có gửi đơn phản ánh tới UBND xã về vấn đề nhà bên cạnh đào móng xây nhà làm nứt móng của nhà em nhưng đến nay hơn 1 tháng không thấy có phản hồi. Vậy, thời gian thông báo kết quả tiếp nhận đơn thư của công dân là bao lâu? Mong Luật sư giải đáp giúp em.

Chào bạn, về vấn đề thời hạn thông báo tiếp nhận đơn thư phản ánh của công dân mà bạn đang thắc mắc. Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 28 Luật tiếp công dân 2013 quy định về thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Cụ thể:

“1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây:

a) Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết;

b) Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần kéo dài thời gian do cần xác minh thêm theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo;

(Ảnh minh họa: Thời gian thông báo kết quả tiếp nhận đơn thư của công dân là bao lâu?) 

c) Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc không đủ điều kiện thụ lý;

d) Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban tiếp công dân có trách nhiệm thông báo cho người khiếu nại, tố cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp người đó đã có yêu cầu trước đó.”

Như vậy, kể từ khi nhận được đơn phản ánh của công dân, trong thời gian 10 ngày làm việc người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản về một trong các nội dung nêu trên tùy từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề sau khi tiếp nhận đơn thư của công dân, cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả tiếp nhận trong thời gian bao lâu? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop