Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

04/08/2022

Gia đình tôi có 500 m2 đất trồng lúa có đủ điều kiện chuyển đổi sang trồng cây hằng năm theo quy định nhưng tôi lại chưa rõ về thủ tục đăng ký chuyển đổi như thế nào? Vậy mong Luật sư hướng dẫn cho tôi về thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Chào bạn về vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo thủ tục nào mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Điều 4a Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 62/2019/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa như sau:

«1. Đối tượng có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gửi 01 bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm:

a) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người sử dụng đất) có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản;

b) Hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang trồng cây lâu năm.

2. Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký.

(Ảnh minh họa: Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa)

3. Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào Bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất.

4. Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này».

Như vậy, trường hợp gia đình bạn đủ điều kiện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thì bạn gửi 01 bản đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định số 35/2015/NĐ-CP đến UBND cấp xã. Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào Bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho gia đình bạn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trông lúa để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179  hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

bttop