THỦ TỤC TỪ CHỐI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG HOẶC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CẠNH TRANH

02/03/2018

Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng cạnh tranh hoặc đề nghị thay đổi thành viên Hội
đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần được pháp luật cạnh tranh quy
định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng cạnh tranh hoặc đề nghị thay
đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần,
Tổng đài tư
vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( thủ tục từ chối thực hiện nhiệm vụ hoặc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng)
Điều 84 Luật Cạnh tranh 2004 quy định:
1. Việc từ chối tiến hành tố tụng cạnh tranh hoặc đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng xử
lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần trước khi mở phiên điều trần phải được lập
thành văn bản trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề
nghị thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần.
2. Việc từ chối tiến hành tố tụng cạnh tranh hoặc đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng xử
lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần tại phiên điều trần phải được ghi vào biên
bản phiên điều trần.
Trường hợp thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, điều tra viên, thư ký phiên
điều trần, người giám định, người phiên dịch phải từ chối thực hiện nhiệm vụ hoặc bị
thay đổi
:
- Là người thân thích với bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra;
- Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc cạnh tranh;
- Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ không vô tư khi làm nhiệm vụ.
Trên đây là các nội dung tư vấn về Thủ tục từ chối tiến hành tố tụng cạnh tranh hoặc
đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần

để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách
hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179
hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại
Hà Nội: 0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop