Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

27/10/2020

Hiện nay tôi đang có một thắc mắc về các tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ bao gồm những gì theo quy định pháp luật hiejn hành? Mong luật sư giải đáp

Chào bạn, về vấn đề quy định mới về tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành  xin đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định:

“1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.”

Như vậy, từ ngày 20/8/2020 tiêu chí xếp loại chất lương công chức không hoàn thành nhiệm vụ áp dụng các tiêu chí quy định tại Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức mới để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop