TIÊU CHUẨN, QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

01/08/2018

Pháp luật có quy định như thế nào về tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán?

Về vấn đề tiêu chuẩn quyền và trách nhiệm của người làm kế toán theo luật kế toán 2015 Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 51 Luật kế toán năm 2015 quy định tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán:

“1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

(ảnh minh họa: tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán)

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

2. Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán được quy định thế nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

bttop