Trách nhiệm của chủ sở hữu khi vật nuôi gây thiệt hại

01/10/2021

Ngày 10/6/2020 con trai tôi có sang nhà hàng xóm chơi và trên đường đi thì bị một con chó của một người đi đường cắn gây thương thương tích 5%. Vậy luật sư tư vấn giúp tôi, trách nhiệm của chủ sở hữu khi vật nuôi gây thiệt hại là gì?

Chào bạn về vấn đề bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra mà bạn thắc mắc tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

*) Về xử lý hình sự

Điều 138 BLHS 2015 quy định về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

“1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

(ảnh minh họa: trách nhiệm của chủ sở hữu khi vật nuôi gây thiệt hại)

Theo đó nếu súc vật gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì áp dụng điều 138 BLHS 2015. Tuy nhiên, con trai của bạn chỉ bị thương tích 5% nên không thể áp dụng điều 138 BLHS 2015

*) Về xử lý dân sự

Căn cứ điều 603 BLDS 2015 quy định:

“Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.”

Theo đó, nếu bạn và chủ sở hữu động vật không có thỏa thuận khác với nhau thì chủ sỡ hữu vật nuôi mà gây thương tích cho con trai bạn sẽ phải bồi thường thiệt hại do vật nuôi của mình gây ra.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề vật nuôi gây thiệt hại có phải bồi thường không để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop