Trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?

18/09/2020

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ khoản 5 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có quy định:

“5. Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện đó. Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(ảnh minh họa: trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính)

Trong trường hợp tang vật, phương tiện bị tạm giữ phải được niêm phong thì phải tiến hành ngay trước mặt người vi phạm; nếu người vi phạm vắng mặt thì phải tiến hành niêm phong trước mặt đại diện gia đình, đại diện tổ chức, đại diện chính quyền và người chứng kiến.

Việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản kèm theo biên bản tạm giữ và phải giao cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm gì để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop