Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

19/02/2019

Quy định của pháp luật hiện hành về trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu?

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP) có quy định trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như sau:

“3. Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

a) Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

(ảnh minh họa: trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu)

b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

c) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop