Trường hợp nào không áp dụng thời hiệu khởi kiện dân sự?

09/03/2023

Thưa luật sư, trước kia có người nợ tiền tôi nhưng họ đã mất 5 năm về trước, giờ tôi mới nộp đơn yêu cầu người thừa kế của họ trả tiền nhưng con của họ yêu cầu tòa bác đơn vì đã hết thời hiệu yêu cầu, Tòa án cũng chấp nhận yêu cầu trên. Vậy Trường hợp nào không áp dụng thời hiệu khởi kiện dân sự? Toà trả lời tôi như vậy có đúng không? Cảm ơn luật sư.

Chào bạn, về vấn đề Những trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Thời hiệu thừa kế như sau:

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

(Ảnh minh họa: Trường hợp nào không áp dụng thời hiệu khởi kiện dân sự?)

Điều 155 Bộ luật dân sự 2015 quy định về các trường hợp Không áp dụng thời hiệu khởi kiện như sau:

“Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản;

2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác;

3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;

4. Trường hợp khác do luật quy định.”

Như vậy, trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện dân sự. Và thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm (kể từ thời điểm mở thừa kế) mà sau 05 năm bạn mới có yêu cầu nên toà trả lời bạn như vậy là có căn cứ. Tuy nhiên, thời hiệu yêu cầu sẽ được bắt đầu lại và bạn có thể khởi kiện nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Điều 157 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự như sau:

“1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;

c) Các bên đã tự hoà giải với nhau.

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Không áp dụng thời hiệu khởi kiện dân sự khi nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.   

 

bttop