TRƯỜNG HỢP THƯ KÝ PHIÊN ĐIỀU TRẦN PHẢI TỪ CHỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HOẶC BỊ THAY ĐỔI

02/03/2018

Tôi là bên khiếu nại trong một vụ việc cạnh tranh, tôi có bác họ là thư ký của phiên điều
trần mà sắp tới tôi sẽ tham dự. Vậy, trường hợp là người thân của bên khiếu nại thì thư ký phiên điều trầncó phải từ chối hoặc bị thay đổi không?

Chào bạn, về vấn đề trường hợp thư ký phiên điều trần phải từ chối thực hiện nhiệm vụ
hoặc bị thay đổi, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho
bạn như sau:

( trường hợp thư ký phiên điều trần phải từ chối thự hiện nhiệm vụ hoặc bị thay đổi)

Điều 83 Luật cạnh tranh 2004 quy định:
Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, điều tra viên, thư ký phiên điều trần, người
giám định, người phiên dịch phải từ chối thực hiện nhiệm vụ hoặc bị thay đổi nếu thuộc
một trong những trường hợp sau đây:
1. Là người thân thích với bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra;
2. Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc cạnh tranh;
3. Có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ không vô tư khi làm nhiệm vụ.
Thư ký phiên điều trần là một trong những người tiến hành tố tụng cạnh tranh, vì thế,
để xử lý vụ việc cạnh tranh được tiến hành một cách khách quan, minh bạch, đảm bảo yếu
tố công bằng cho các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan thì trong một số trường hợp đã
nêu ở Điều 83 Luật Cạnh tranh 2004 thì thư ký phiên điều trần phải từ chối thực hiện
nhiệm vụ hoặc bị thay đổi. Trường hợp thư ký phiên điều trần là người thân thích với
bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra
sẽ phải từ chối thực hiện nhiệm vụ hoặc bị thay đổi.
Trên đây là các nội dung tư vấn về Trường hợp thư ký phiên điều trần là người thân
thích với bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra
để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần
tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua
Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của
Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop