TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN THỪA KẾ - GỌI 1900 6179

02/07/2018

Dưới đây là tư vấn pháp luật về quyền thừa kế của công ty Luật Huy Thành về thứ tự ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ cũng như các chi phí liên quan đến thừa kế của người để lại di sản.

Căn cứ Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán như sau:

“Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

(ảnh minh họa: tư vấn pháp luật về quyền thừa kế)

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.”

Như vậy việc thực hiện thanh toán các nghĩa vụ cũng nhu các chi phí liên quan đến thừa kế phải được thực hiện theo đúng thứ tự của quy định trên.

Nếu còn bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn luật về thừa kế Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

bttop