VI PHẠM VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN

08/04/2018

Theo thỏa thuận, Hùng phải thanh toán cho tôi khi nhận được tài sản thừa kế. Nay đã 3 tháng kể từ khi nhận tài sản, Hùng chưa trả nợ cho tôi. Hùng có vi phạm nghĩa vụ dân sự có điều kiện không? 

Chào bạn, về vấn đề vi phạm về thực hiện nghĩa vụ dân sự có điều kiện, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 284 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về điều kiện thực hiện nghĩa vụ thì khi điều kiện phát sinh, bên có nghĩa vụ phải thực hiện.

(Vi phạm về nghĩa vụ dân sự có điều kiện theo quy định của pháp luật)

2. Trường hợp điều kiện không xảy ra hoặc xảy ra do có sự tác động của một bên thì áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 120 của Bộ luật này.

Để xem xét Hùng có vi phạm về thực hiện nghĩa vụ hay không cần phải xem xét nghĩa vụ dân sự có điều kiện là gì? Nghĩa vụ dân sự có điều kiện là nghĩa vụ phải thực hiện khi điều kiện bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định phát sinh. Nếu một bên tác động, thúc đẩy cho điều kiện xảy ra thì được coi là điều kiện chưa xảy ra và ngược lại. Trong trường hợp của bạn, điều kiện để Hùng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền đó là khi nhận được tài sản thừa kế. Tuy nhiên, khi nhận được tài sản chia thừa kế, Hùng vẫn chưa thanh toán tiền cho bạn. Như vậy, Hùng đã vi phạm về thực hiện nghĩa vụ dân sự có điều kiện.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về thực hiện nghĩa vụ dân sự có điều kiện để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop