Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc

09/10/2019

Chúng tôi có bắt được một con bò cái đang vào vườn nhà tôi để ăn rau. Tôi đã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để ai mất đến nhận lại. Nhưng sau 1 thời gian không thấy ai tìm kiếm, con bò được chúng tôi nuôi và sinh ra một con bê con. Luật sư cho tôi hỏi, nếu lúc này chủ sở hữu con bò đến nhận lại thì con bê có thuộc về chúng tôi không và việc xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc được quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 231 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc:

“1. Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia súc.

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc”.

(ảnh minh họa: xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc)

Đồng thời, Điều 232 quy định về xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc:

“1. Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm”.

Như vậy, gia đình bạn bắt được con bò cái thất lạc thì phải nuôi giữ và báo ngay cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về gia đình bạn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề gia súc thất lạc thì quyền sở hữu được xác lập như thế nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 để gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop