XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ

30/03/2018

Doanh nghiệp của tôi đã đóng thuế theo quy định. Giờ tôi muốn yêu cầu cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp thì phải thực hiện thế nào?

Chào bạn về vấn đề nghị xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế mà bạn đang băn khoăn Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1, 2, 3 Điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng bộ tài chính ban hành có quy định về xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế:

“1. Người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế (trừ các loại thuế ở khâu xuất nhập khẩu); hoặc đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận.

Trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn thì đề nghị với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

(Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật)

2. Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:

- Tên người nộp thuế, mã số thuế;

- Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế;

- Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế;

- Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp;

- Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.”

Như vậy, để yêu cầu cơ quan xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế bạn cần chuẩn bị mẫu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế gồm các nội dụng theo quy định trên. Sau đó, gửi giấy xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế này đến cơ quan thuế và cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp bạn.

 

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop