XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP DÂN SỰ

05/04/2018

Khi có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự)

Điều 202. Các biện pháp dân sự. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

Toà án áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

1. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

4. Buộc bồi thường thiệt hại;

5. Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Trên đây là các nội dung tư vấn về xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop