CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM KHUYẾT DANH CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

12/04/2018

Công ty A quản lý nhiều tác phẩm khuyết danh. Vậy công ty A có phải là chủ sở hữu quyền tác giả không và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm có những quyền gì?

Chào bạn, về vấn đề quyền của chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm khuyển danh, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( quyền của chủ sở hữu đối với tác phẩm khuyết danh)

Điều 41. Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền. Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

"1. Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này theo thoả thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định."

Trong Luật sở hữu trí tuệ 2005 không quy định về quyền của chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm khuyến danh, nhưng trong Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 đã có quy định. Chủ sở hữu quyền tác phẩm đối với tác phẩm khuyến danh có các quyền nhân thân và quyền tài sản. Vậy, công ty A có quyền nhân thân là “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” ( Khoản 3 Điều 19) và quyền tài sản ( Điều 20) là :

Quyền tài sản bao gồm:

1. Làm tác phẩm phái sinh;

2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

3. Sao chép tác phẩm;

4. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

5. Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

6. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Công ty A được hưởng quyền của chủ sở hữu đối với tác phẩm khuyết danh cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.

Trên đây là các nội dung tư vấn về Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop