CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

12/04/2018

Tôi và hai người bạn cùng sáng tác một sản phẩm âm nhạc.  Vậy ai là chủ sở hữu quyền tác giả và nếu chủ sở hữu quyền tác giả là đồng tác giả có những quyền gì?

Chào bạn, về vấn đề quyền của chủ sở hữu quyền tác giả là đồng tác giả, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( chủ sở hữu quyền tác giả là đồng tác giả)

Điều 38. Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả. Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

 1. Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này đối với tác phẩm đó.

Theo như thông tin bạn cùng cấp thì các bạn là đồng tác giả đối với sản phẩm âm nhạc mình sáng tác. Vì thế, các bạn đều là chủ sở hữu quyền tác giả và có chung các quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân:

1. Đặt tên cho tác phẩm;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm:

1. Làm tác phẩm phái sinh;

2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

3. Sao chép tác phẩm;

4. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

5. Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

6. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Công ty A được hưởng quyền của chủ sở hữu đối với tác phẩm khuyết danh cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.

Trên đây là các nội dung tư vấn về Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop