GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TỰ THỤC

12/06/2018

Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự thục theo quy định của pháp luật hiện hành?

Căn cứ Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế có quy định về Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự thục như sau:

“3.1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra.

Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải thể phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.2. Các thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

(ảnh minh họa: giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tự thục)

3.3. Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3.8. Lệ phí: Không

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

3.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.”

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop