LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ – LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH (ĐT: 1900 6179)

13/07/2018

Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tư vấn luật Giao dịch điện tử uy tín với kiến thức chuyên sâu, 10 năm kinh nghiệm hành nghề, kỹ năng công việc thuần thục, hiệu quả luôn cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn luật Giao dịch điện tử.

Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

Chứng thực chữ ký điện tử là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

Chương trình ký điện tử là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu.

Nội dung tư vấn mà Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tư vấn luật Giao dịch điện tử cung cấp:

(Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tư vấn luật Giao dịch điện tử)

Tư vấn về Chữ ký điện tử

Tư vấn về Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Tư vấn về Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu

Tư vấn về Người khởi tạo thông điệp dữ liệu

Tư vấn về Hình thức thể hiện thông điệp dữ liệu

Nếu còn bất kỳ vấn đề nào còn thắc mắc Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn luật Giao dịch điện tử  miễn phí hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

bttop