NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

09/03/2018

Tôi vừa mới được ủy quyền làm người đại diện cho chủ sở hữu doanh nghiệp Y trong thời gian chủ doanh nghiệp đi công tác ở nước ngoài. Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp có trách nhiệm gì khi được ủy quyền?

Chào anh/chị, cảm ơn vì đã liên hệ với chúng tôi, vấn đề người đại diện theo ủy quyền  của doanh nghiệp có trách nhiệm gì của anh/chị, công ty Luật TNHH Huy Thành xin được tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức cụ thể như sau:

“Điều 16. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

(người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp có trách nhiệm gì?)

2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.”

Trên đây là các tư vấn của Luật Huy Thành về quy định về người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu có trách nhiệm gì để Quý Khách hang tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop