NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

17/04/2018

Vợ chồng tôi có mua một diện tích đất ở 400 m2. Theo nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ ghi tên của cả hai vợ chồng hay chỉ ghi tên một trong hai người ?

Chào bạn, về vấn đề nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi bị thu hồi đất, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 98 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định:

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

(Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật)

3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu.”

Tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung trừ một số trường hợp được tặng cho, thừa kế,... riêng. Về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì sở hữu chung phải ghi tên cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, hai vợ chồng mà thỏa thuận để cho một trong hai người được tên thì vẫn phù hợp với quy định. Nếu giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ tên của vợ hoặc chồng thì chỉ được cấp đổi sang giấy chứng nhận ghi tên cả vợ và chồng khi có yêu cầu. Đối với trường hợp của bạn, diện tích đất ở được mua trong thời kỳ hôn nhân, dùng tài sản chung của vợ chồng để mua. Vì vậy, giấy chứng nhận sẽ được ghi tên của cả hai vợ chồng.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về bồi thường chi phí đầu tư mà không được nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2017 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop