NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

20/04/2018

Gia đình tôi được giao 2000m2 đất trồng lúa. Tôi chuyển đất này sang thành đất ở và giá tiền sử dụng đất là 500 triệu. Vậy, tôi phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích là bao nhiêu ?

Chào bạn, về vấn đề nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 109 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định:

“1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

(Nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật)

2. Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Phương pháp tính tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại nghị định 45/2014/NĐ-CP. Điều 5 của nghị định này quy định cụ thể về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Mức thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bạn cần phải xác định xem tại thời điểm bạn được chuyển mục đích sử dụng đất thì tiền sử dụng của đất nông nghiệp này là bao nhiêu. Sau đó lấy 500 triệu trừ đi số tiền sử dụng đất nông nghiệp này là số tiền bạn phải nộp.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop