QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

09/05/2018

Luật sư cho tôi hỏi quyết toán ngân sách nhà nước là gì? Bản chất của hoạt động quyết toán ngân sách nhà nước? Hoạt động quyết toán ngân sách nhà nước có ý nghĩa như thế nào?

Chào bạn về vấn đề quyết toán ngân sách nhà nước là gì mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

( Quyết toán ngân sách nhà nước)

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015, về khái niệm quyết toán ngân sách nhà nước là là giai đoạn cuối cùng của quá trình ngân sách. Xét về tổng thể, quyết toán ngân sách là hoạt động của tất cả các chủ thể có liên quan đến qua trình xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước trong năm thực hiện.

Về bản chất hoạt động quyết toán ngân sách:

- Đứng trên góc độ thực hiện công tác chuyên môn, có thể hiểu quyết toán NSNN là việc tổng hợp các khoản thu, chi của Nhà nước để lập báo cáo đánh giá tình hình thực thu, thực chi NSNN theo nội dung, chỉ tiêu dự toán ngân sách trong một năm và được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Đó là sự tổng kết, đánh giá lại toàn bộ quá trình thu, chi ngân sách trong 1 năm ngân sách đã qua.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về quản lí điều hành thu, chi cho những người quan tâm như: Quốc hội, HĐND các cấp, Chính phủ, các nhà tài trợ, người dân,...

- Xem xét trách nhiệm pháp lí của co quan nhà nước khi sử dụng nguồn lực tài chính

Quyết toán NS là hoạt động của các chủ thể có liên quan đến quá trình xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch NSNN trong năm thực hiện.

Cuối cùng ý nghĩa quyết toán ngân sách nhà nước nhằm: việc thông qua quyết toán ngân sách giúp cho các cơ quan quyền lực nhà nước đánh giá được tính hiệu quả của dự toán NSNN đã được xây dựng và thông qua, trên cơ sở đó lựa chọn phương án sử dụng công cụ NSNN một cách tốt nhất, các cơ quan hành pháp thực hiện quyết toán NSNN để rút ra những bài học cho công tác xây dựng, chấp hành ngân sách nhà nước trong giai đoạn tiếp theo, đối với đơn vị sử dụng ngân sách, việc quyết toán NSNN nhằm đánh giá hoạt động được giao; mặt khác, quyết toán Ngân sách cũng là hình thức xác nhận về một khối lượng công việc đã hoàn thành, kể cả việc sử dụng nguồn tài chính.

Trên đây là tư vấn về vấn đề hướng dẫn quyết toán ngân sách nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop