TÀI SẢN THẾ CHẤP

10/04/2018

Tôi có quyền sử dụng 200 m2 đất và một ngôi nhà trên mảnh đất này. Tôi có thế chấp mảnh đất tại ngân hàng để vay vốn. Khi đó, ngôi nhà có thuộc tài sản thế chấp hay không?

Chào bạn, về vấn đề thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 318 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

(Tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật)

3. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp.

Pháp luật dân sự hiện nay quy định các loại tài sản thế chấp bao gồm động sản và bất động sản( bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai). Trong trường hợp của bạn, tài sản dùng để thế chấp là quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bạn gắn liền với đất nên cũng thuộc vào tài sản thế chấp. Khi đến hạn trả nợ, bạn không trả hoặc không trả đủ thì có thể bị ngân hàng xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về phạm vi tài sản thế chấp ngân hàng để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop