THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

09/05/2018

Quyết toán là khâu cuối cùng của quá trình ngân sách nhà nước. Việc thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước là rất quan trọng, quyền này được trao cho một số chủ thể quyết định ở mỗi cấp ngân sách.

Khoản 1 Điều 67 Luật NSNN năm 2015 có quy định các chủ thể có thẩm quyền thẩm định quyết toán ngân sách bao gồm:

( các chủ thể có thẩm quyền thẩm định quyết toán ngân sách) 

“1. Cơ quan thẩm định quyết toán:

a) Cơ quan tài chính các cấp thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 66 của Luật này;

b) Cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định quyết toán năm của ngân sách cấp dưới;

c) Đối với quyết toán ngân sách năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính không thẩm định.”

Như vây, cơ quan tài chính các cấp ngân sách tương ứng sẽ thẩm định quyết toán ngân sách cấp mình. Đối với cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyên còn có quyền thẩm định quyết toán ngân sách cấp dưới.

Trên đây là tư vấn về vấn đề thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop