THỜI ĐIỂM TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

20/04/2018

Tôi được Nhà nước giao 300 m2 đất ở từ tháng 2/2018. Thời điểm tính tiền sử dụng đất là khi thực hiện trao đất ngoài thực tế hay kể từ khi có quyết định hành chính ?

Chào bạn, về vấn đề thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 108 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định:

“1. Căn cứ tính tiền sử dụng đất:

a) Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất;

b) Mục đích sử dụng đất;

c) Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.

2. Căn cứ tính tiền cho thuê đất:

a) Diện tích đất cho thuê;

b) Thời hạn cho thuê đất;

c) Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá trúng đấu giá;

d) Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

(Thời điểm tính tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật)

3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.”

Căn cứ tính tiền sử dụng đất bao gồm diện tích đất, giá đất và mục đích sử dụng đất. Giá đất tính tiền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh của mỗi địa phương ban hành. Giá đất được giao, được chuyển mục đích, được công nhận quyền sử dụng đất là giá tại thời điểm ra quyết định bàn giao, công nhận và cho phép. Khoản 3 có quy định về thời điểm tính giá thu tiền sử dụng đất đó là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích, công nhận. Vì vậy, trong trường hợp của bạn, thời điểm tính tiền là thời điểm quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có hiệu lực chứ không phải là thời điểm bàn giao đất thực tế.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về thời điểm tính tiền sử dụng đất để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop