THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN KHI XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

10/04/2018

Ông An cầm cố cho tôi, thế chấp cho Oanh, bảo lãnh cho Hà chiếc ô tô. Ông không thực hiện được nghĩa vụ đến hạn. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm thực hiện thế nào?

Chào bạn, về vấn đề thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 308 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Khi một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định như sau:

a) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng;

b) Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước;

c) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

(Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm)

2. Thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này có thể thay đổi, nếu các bên cùng nhận bảo đảm có thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền.

Một tài sản có thể được dùng để đảm bảo thực hiện cho nhiều nghĩa vụ nếu giá trị của tài sản lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được đảm bảo. Đồng thời, bên đảm bảo phải thông báo cho bên nhận đảm bảo biết việc tài sản đang được dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khác. Khi bên bảo đảm không thực hiện nghĩa vụ, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận thì bên nhận đảm bảo có quyền xử lý tài sản bảo đảm. Khi đó, thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự được quy định tại khoản 1 điều 3028 Bộ luật này.  Trong trường hợp của bạn, hợp đồng cầm cố là hợp đồng có hiệu lực đối kháng với bên thứ 3 nên bạn sẽ được thanh toán trước. Hai hợp đảm bảo đảm và thế chấp không có hiệu lực đối kháng nên sẽ được thanh toán sau theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm theo luật dân sự 2015 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop