THỦ TỤC CHUYỂN TUYẾN BẢO HIỂM

22/03/2018

Tôi muốn chuyển tuyến bảo hiểm y tế, vậy tôi muốn hỏi thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn về vấn đề thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm y tế mà bạn đang băn khoăn Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 7 Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy định về thủ tục xin chuyển tuyến bảo hiểm y tế:

“1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến theo thủ tục sau đây:

a) Thông báo và giải thích rõ lý do chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh;

b) Ký giấy chuyển tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Trường hợp người bệnh cấp cứu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần liên hệ với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến; kiểm tra lần cuối cùng tình trạng người bệnh trước khi chuyển; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để cấp cứu người bệnh trên đường vận chuyển;

(thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào?)

d) Trường hợp người bệnh cần sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh đi phải thông báo cụ thể về tình trạng của người bệnh và những yêu cầu hỗ trợ để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến có biện pháp xử trí phù hợp;

đ) Giao giấy chuyển tuyến cho người hộ tống hoặc người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh để chuyển tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến;

e) Bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển đến.

2. Thủ tục chuyển người bệnh về tuyến dưới được thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, đ và e Khoản 1 Điều này.”

Căn cứ trên có quy định cả về thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm lên tuyến trên và cùng tuyến. Và khi thực hiện thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện theo những thủ tục đó.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy thành về vấn đề thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm y tế 2018 để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop