BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NGƯỜI BIỂU DIỄN ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ CUỘC BIỂU DIỄN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

12/04/2018

Tôi là người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư cho một cuộc biểu diễn. Vậy tôi được bảo hộ những quyền liên quan nào đối với cuộc biểu diễn đó?

Chào bạn, về vấn đề Bảo hộ quyền liên quan đối vớingười biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư cuộc biểu diễn, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có những quyền gì)

Điều 29. Quyền của người biểu diễn. Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

1.Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

Quyền liên quan bao gồm các quyền nhân thân và các quyền tài sản. Trường hợp là người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư cho cuộc biểu diễn thì được bảo hộ cả hai quyền đó là quyền nhân thân và quyền tài sản

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

-  Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

-  Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

Quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

- Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

- Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

-  Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

-  Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Trên đây là các nội dung tư vấn về Bảo hộ quyền liên quan đối với người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư cuộc biểu diễn để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop