Bị giữ giấy phép lái xe mà không nộp phạt đúng hẹn có bị hủy bằng lái không?

25/08/2022

Em có vi phạm giao thông về lỗi vượt quá tốc độ cho phép. Đã được gần 3 năm kể từ ngày em bị tạm giữ giấy phép lái xe. Vậy luật sư cho tôi hỏi, Bị giữ giấy phép lái xe mà không nộp phạt đúng hẹn có bị hủy bằng lái không?

Chào bạn, về vấn đề giấy phép lái xe có bị hủy khi chậm nộp phạt vi phạm giao thông mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 64 Điều 1 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020) quy định về thời hạn tạm giữ giấy phép lái xe. Cụ thể:

“8. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ; trường hợp vụ việc phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn tạm giữ không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ.

Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 66 của Luật này nhưng không quá 01 tháng, kể từ ngày tạm giữ. Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 66 của Luật này thì thời hạn tạm giữ có thể được tiếp tục kéo dài nhưng không quá 02 tháng, kể từ ngày tạm giữ.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực tế.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không vượt quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 66 của Luật này. Trường hợp tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì thời hạn tạm giữ kết thúc khi quyết định xử phạt được thi hành xong.

(Ảnh minh họa: Bị giữ giấy phép lái xe mà không nộp phạt đúng hẹn có bị hủy bằng lái không?)

Người có thẩm quyền tạm giữ phải ra quyết định tạm giữ, kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.”

Như vậy, thời hạn tạm giữ tối đa giấy phép lái xe có thể lên đến 02 tháng.

Bên cạnh đó, tại Điều 17 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP) quy định về việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ, cụ thể như sau:

“1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được ghi trong quyết định tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện khi đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm và trong thời gian niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho đến khi tang vật, phương tiện đó bị tịch thu, xử lý theo quy định.

2. Sau khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bằng quyết định tịch thu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.”

Đồng thời, tại khoản 5 điều 109 Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 quy định về hình thức xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân như sau:

“...

5. Tiêu hủy đối với tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc buộc phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

…”

Như vậy, trường hợp bạn không đến nộp theo thời hạn thông báo thì giấy phép lái xe của bạn bị tịch thu theo quyết định tịch thu và sẽ xử lý theo quy định tại Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề tiêu hủy giấy phép lái xe khi chậm nộp phạt giao thông để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop