CÁ NHÂN TỔ CHỨC TƯ VẤN, DỊCH VỤ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN PHẢI ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

10/04/2018

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan khi hoạt động phải tuân thủ những điều kiện gì ?

Chào bạn, về vấn đề điều kiện của cá nhân  khi tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( điều kiện của cá nhân  khi tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động)

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại  Điều 42 Nghị định 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, thì cá nhân tổ chức hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Điều 42: Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Sở hữu trí tuệ khi người đứng đầu tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b. Thường trú tại Việt Nam;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học luật.

2. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin cho Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật theo định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất về các hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên đây là các nội dung tư vấn về điều kiện của cá nhân  khi tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop