Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

28/04/2020

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Vậy các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là những trường hợp nào?

Chào bạn về vấn đề thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi nào mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 56 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

“Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

(ảnh minh họa: các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã)

2. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không trung thực, không chính xác;

3. Lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để hoạt động trái pháp luật;

4. Hoạt động trong ngành, nghề mà pháp luật cấm;

5. Hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

6. Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký;

7. Chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định trên đây.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop