Các vấn đề trưng cầu ý dân

15/05/2019

Việc trưng cầu ý dân được thực hiện khi cần quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Vậy các vấn đề trưng cầu ý dân bao gồm những gì?

Hiện nay, rất nhiều người băn khoăn những vấn đề nào cần trưng cầu ý dân? Điều 6 Luật trưng cầu ý dân số 96/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 quy định về các vấn đề cần trưng cầu ý dân ở Việt Nam như sau:

“Điều 6. Các vấn đề trưng cầu ý dân

Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề sau đây:

1. Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

2. Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

(Ảnh minh họa: Các vấn đề trưng cầu ý dân)

3. Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

4. Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về việc vấn đề nào cần được đưa ra để trưng cầu ý dân để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop